AGISA 2.000

Les inversions realitzades al fons podran esser de renda fixa o de renda variable sense límit, depenent de l’evolució dels mercats. El fons pot arribar a estar totalment invertit en renda fixa o en renda variable, depenent dels factors econòmics del moment, si be per el seu caràcter de fons mixte sempre podran existir posicions majors o menors de renda fixa i/o variable.
 
Aquest fons d’inversió esta adreçat a clients que vulgui invertir, fonamentalment en actius de renda fixa, i que vulguin aprofitar-se de les ocasions que poden sorgir en actius de renda variable, per tal d’incrementar la seva rendibilitat.
 
L’horitzó mínim recomanat d’inversió en Agisa 2000, F.I. es de 3 anys.
 
Agisa 2000 es un fons d’inversió mixte, amb un fort component de flexibilitat al moment d’efectuar les inversions, per lo que en moments de caiguda dels actius de renda variable, i malgrat un risc d’exposició al mercats borsaris, aquest risc serà inferior a aquells fons que inverteixen fonamentalment en renda variable.
 
Al invertir el fons un màxim de 15% del seu patrimoni en un sol emissor, no existeix un risc elevat d’incompliment de les obligacions de pagament i/o fallida del emissor.
 
El fons pot invertir en actius diferents a l’euro per lo que existeix un risc de canvi de divisa.

A data 31/12/2012
 

Descripció % Cartera
Tresoreria 47,08 %
Fund Short Trem 15,34  %
Lletres del Tresor Andorrà 8,48 %
Accions Porsche 4,53 %
Accions BBVA 4,51 %
Accions Santander 4,48 %
Accions Gas Natural 4,40 %
Accions Bayer 3,81 %
Obligacions República Argentina 3,67 %
Accions Repsol 3,70 %
 

Documents

Informe Tècnic
Prospecte Complet
Reglament Fons
Informe Trimestral 310317