Rendibilitat del producte

Producte 31/12/2017 31/01/2018 % % des de inici
Agisa Renda 13,303 13,301 -0,01 1,10
Agisa RV Fons de Fons 3,133 3,206 2,32 5,71
Agisa Divises 11,734 11,326 -3,47 -13,12
Agisa Fons de Fons 6,712 6,750 1,22 -1,22
Agisa T.F.T. 4,729 4,842 2,38 6,89
Agisa 2.000 5,317 5,342 0,54 5,82