Rendibilitat del producte

Producte 31/12/2016 11/10/2017 % % des de inici
Agisa Renda 13,158 13,273 0,87 0,81
Agisa RV Fons de Fons 3,033 3,236 6,68 11,87
Agisa Divises 13,346 11,896 -10,86 -7,22
Agisa Fons de Fons 6,893 6,932 0,56 7,01
Agisa T.F.T. 4,536 4,846 6,82 6,56
Agisa 2.000 4,967 5,277 6,24 4,20