Rendibilitat del producte

Producte 31/12/2017 11/01/2018 % % des de inici
Agisa Renda 13,303 13,338 0,26 1,35
Agisa RV Fons de Fons 3,133 3,232 3,17 5,69
Agisa Divises 11,734 11,679 -0,47 -12,09
Agisa Fons de Fons 6,712 6,810 1,45 -1,61
Agisa T.F.T. 4,729 4,802 1,54 5,91
Agisa 2.000 5,317 5,342 0,06 -1,344