Rendibilitat del producte

Producte 31/12/2017 05/06/2018 % % des de inici
Agisa Renda 13,303 13,042 -1,95 -1,51
Agisa RV Fons de Fons 3,133 3,170 1,19 -5,85
Agisa Divises 11,734 11,684 -0,42 -6,69
Agisa Fons de Fons 6,890 6,812 1,47 -3,92
Agisa T.F.T. 4,729 4,951 4,69 1,10
Agisa 2.000 5,317 4,827 -9,22 -9,13