Rendibilitat del producte

Producte 31/12/2016 26/10/2017 % % des de inici
Agisa Renda 13,158 13,286 0,97 0,52
Agisa RV Fons de Fons 3,033 3,209 5,78 8,78
Agisa Divises 13,346 12,062 -9,61 -6,81
Agisa Fons de Fons 6,893 6,885 -0,10 4,96
Agisa T.F.T. 4,536 4,853 6,98 6,73
Agisa 2.000 4,967 5,309 6,86 4,36