AGISA RENDA

La finalitat d’aquest fons es l’ inversió degudament diversificada principalment en títols de renda fixa, considerats als mercats internacionals de màxima solvència i seguretat. Així mateix, el Fons podrà comptar entre les seves inversions amb valors mobiliaris de renda variable, encara que la finalitat d’aquest fons és fonamentalment la inversió en renda fixa referenciada en euros.

L’horitzó mínim recomanat d’inversió en Agisa Renda, F.I. es de 3 anys.
 
Al invertir el fons, fonamentalment en renda fixa, fins a un màxim del 15% del patrimoni total del fons en un sol emissor no existeix un risc elevat d’incompliment de les obligacions de pagament del emissor.

Les inversions seran a un màxim de tres anys, per lo que el risc d’interès serà limitat.
 
Les inversions del fons seran efectuades en euros, per lo que no existeix risc de canvi.

 

Descripció % Cartera 2015 % Cartera 2014
Tresoreria 1,25 % 1,25 %
Dipòsits Andbanc 31,57 % 31,57 %
Fund Bond Global 15,19 % 15,19 %
Gesiuris Capital 3 14,43 % 14,43 %
Astra Sicav Bond 10,21 % 10,21 %
Fund Short Premium 9,44 % 9,44 %
Lletres del Tresor Andorrà 7,83 % 7,83 %
Pryvari Global 5,16 % 5,16 %
 

Documents

Informe Tècnic
Prospecte Complet
Reglament Fons
Informe Trimestral 310317