Agisa Divises

Què és Agisa Divisas?

Agisa Divisas és un OIC andorrà de renda fixa que té per objecte l'adquisició de valors mobiliaris i altres actius financers, directament a través d'altres fons d'inversió, referenciats fonamentalment en dòlars americans, si bé també pot invertir en actius en dòlars canadencs , francs suïssos, ien japonesos i euros. Aquest fons d'inversió s'adreça a clients que vulguin invertir en actius de renda fixa, emesos en divises, fonamentalment en dòlars americans. L'horitzó mínim recomanat d'inversió a Agisa Divisas, FI és de 3 anys. Aquest fons és de capitalització. L’horitzó mínim recomanat d’inversió serà de 3 anys. Aquest fons és de capitalització.

Quina és la estratègia del Fons?

L'estratègia del fons té com a base principal obtenir un retorn similar al mercat de renda fixa americana a través de la inversió en instruments principalment denominats en USD. El fons tindrà exposició al mercat monetari, obligacions i altres OIC. Es caracteritza per la flexibilitat i la baixa exposició a durada per minimitzar el risc de tipus d'interès. Aquest compartiment té el focus posat en la preservació del capital a mitjà i llarg termini.

bank
bank

Com ho aconseguim?

La gestió del risc esdevé un element fonamental. El mandat del fons és obtenir un rendiment similar al del dòlar americà davant de l'euro, mitigant al màxim els possibles riscos associats a la renda fixa. És important destacar el control exhaustiu del risc de crèdit, per la qual cosa mai no trobarem obligacions sense rating o de baixa qualificació creditícia. La durada del fons serà generalment baixa per minimitzar al màxim l’impacte en entorns de tipus canviants.

Com està construït el Fons?

El fons està compost per una cartera concentrada de 8 a 10 actius dividits entre mercat monetari, renda fixa en directe i altres OIC especialitzades en renda fixa USD.

A qui va dirigit?

Els fons van dirigits a inversors el perfil de risc moderat dels quals puguin suportar el risc de tipus de canvi, així com la incertesa en relació amb la corba de tipus d'interès. Tot i això, el seu caràcter flexible i conservador fa que s'exposi a volatilitats molt reduïdes en comparació amb altres fons del mercat.