AGISA MULTI-INVERSIÓ

Les inversions realitzades al fons podran esser de renda fixa o de renda variable sense límit, depenent de l’evolució dels mercats. El fons pot arribar a estar totalment invertit en renda fixa o en renda variable, depenent dels factors econòmics del moment, si be per el seu caràcter de fons mixta sempre podran existir posicions majors o menors de renda fixa i/o variable. Aquestes inversions podran esser efectuades tan en euros com en altres divises.

L’horitzó mínim recomanat d’inversió en Agisa Multi-Inversió, F.I. es de 5 anys.
 
Agisa Multi-Inversió, F.I. es un fons de renda mixta, que pot invertir, sense límit, en títols de renda fixa o renda variable tant en euros com en altres divises. Per aquest motiu aquest fons esta recomanat a clients amb un cert nivell de coneixement dels mercats.
 

Documents

Dossier Tècnic
Prospecte Multi-Inversió
Reglament del Fons d inversió Multi
Informe de Gestió Trimestral 311219
Informe de Gestió Trimestral 310320
Informe de Gestió Trimestral 300620
Informe de Gestió Trimestral 300920