AGISA MULTI-INVERSIÓ

Les inversions realitzades al fons podran esser de renda fixa o de renda variable sense límit, depenent de l’evolució dels mercats. El fons pot arribar a estar totalment invertit en renda fixa o en renda variable, depenent dels factors econòmics del moment, si be per el seu caràcter de fons mixta sempre podran existir posicions majors o menors de renda fixa i/o variable. Aquestes inversions podran esser efectuades tan en euros com en altres divises.

L’horitzó mínim recomanat d’inversió en Agisa Multi-Inversió, F.I. es de 5 anys.
 
Agisa Multi-Inversió, F.I. es un fons de renda mixta, que pot invertir, sense límit, en títols de renda fixa o renda variable tant en euros com en altres divises. Per aquest motiu aquest fons esta recomanat a clients amb un cert nivell de coneixement dels mercats.
 

Documents

Informe de Gestió Trimestral 311219
Informe de Gestió Trimestral 310320
Informe de Gestió Trimestral 300620
Informe de Gestió Trimestral 300920
Prospecte Complert
Dossier Tècnic
Reglament del Fons Agisa Multi-Inversió