Rendibilitat del producte

Producte 31/12/2018 16/07/2019 % % des de inici
Agisa Renda 12,590 12,599 0,07 -2,12
Agisa RV Fons de Fons 2,762 2,886 4,49 -7,54
Agisa Divises 11,768 12,003 1,99 3,46
Agisa Fons de Fons 6,273 6,541 4,28 -2,34
Agisa T.F.T. 4,430 4,979 11,36 -1,97
Agisa 2.000 4,454 4,733 6,26 -1,80
Agisa Multi-Inversió 5,691 5,691 -0,01 -2,02