Rendibilitat del producte

Producte 31/12/2018 15/10/2019 % % des de inici
Agisa Renda 12,590 12,523 -0,53 -1,71
Agisa RV Fons de Fons 2,762 2,827 2,36 -2,19
Agisa Divises 11,768 12,112 2,92 3,80
Agisa Fons de Fons 6,273 6,600 5,21 2,30
Agisa T.F.T. 4,430 5,101 15,13 8,05
Agisa 2.000 4,454 4,492 0,84 -3,96
Agisa Multi-Inversió 5,691 5,658 -0,58 -1,666