Rendibilitat del producte

Producte 31/12/2017 10/08/2018 % % des de inici
Agisa Renda 13,303 12,849 -3,40 -3,06
Agisa RV Fons de Fons 3,133 3,096 -1,87 -4,06
Agisa Divises 11,734 11,875 1,19 -0,44
Agisa Fons de Fons 6,890 6,718 0,08 -1,53
Agisa T.F.T. 4,729 4,918 4,00 7,17
Agisa 2.000 5,317 4,786 -9,98 -8,16
Agisa Multi-Inversió 5,915 5,801 -1,92 -2,22