Rendibilitat del producte

Producte 31/12/2018 20/05/2019 % % des de inici
Agisa Renda 12,590 12,575 -0,11 -3,84
Agisa RV Fons de Fons 2,762 2,878 4,19 -10,72
Agisa Divises 11,768 12,037 2,28 2,89
Agisa Fons de Fons 6,273 6,501 3,64 -5,24
Agisa T.F.T. 4,430 4,726 6,67 -2,66
Agisa 2.000 4,454 4,756 4,75 -5,73
Agisa Multi-Inversió 5,691 5,683 -0,14 -2,75