Rendibilitat del producte

Producte 31/12/2018 03/12/2019 % % des de inici
Agisa Renda 12,590 12,496 -0,74 -1,38
Agisa RV Fons de Fons 2,762 2,849 3,15 -1,49
Agisa Divises 11,768 12,072 2,58 1,78
Agisa Fons de Fons 6,273 6,683 6,53 3,47
Agisa T.F.T. 4,430 5,202 17,41 12,11
Agisa 2.000 4,454 4,434 -0,45 -4,89
Agisa Multi-Inversió 5,691 5,639 -0,92 -1,78