Rendibilitat del producte

Producte 31/12/2018 11/03/2019 % % des de inici
Agisa Renda 12,590 12,615 0,19 -4,31
Agisa RV Fons de Fons 2,762 2.896 4,84 -6,50
Agisa Divises 11,768 11,959 1,62 5,40
Agisa Fons de Fons 6,273 6,515 3,85 -2,51
Agisa T.F.T. 4,430 4,63 4,49 -1,59
Agisa 2.000 4,454 4,699 5,48 -7,22
Agisa Multi-Inversió 5,691 5,708 0,29 -2,64