AGISA RENDA

La finalitat d’aquest fons es l’ inversió degudament diversificada principalment en títols de renda fixa, considerats als mercats internacionals de màxima solvència i seguretat. Així mateix, el Fons podrà comptar entre les seves inversions amb valors mobiliaris de renda variable, encara que la finalitat d’aquest fons és fonamentalment la inversió en renda fixa referenciada en euros.

L’horitzó mínim recomanat d’inversió en Agisa Renda, F.I. es de 3 anys.
 
Al invertir el fons, fonamentalment en renda fixa, fins a un màxim del 15% del patrimoni total del fons en un sol emissor no existeix un risc elevat d’incompliment de les obligacions de pagament del emissor.

Les inversions seran a un màxim de tres anys, per lo que el risc d’interès serà limitat.
 
Les inversions del fons seran efectuades en euros, per lo que no existeix risc de canvi.

Documents

Dossier TŔcnic
Prospecte Complet
Reglament Fons
Informe de Gestiˇ Trimestral 300620
Informe de Gestiˇ Trimestral 300920
Informe de Gestiˇ Trimestral 310321