AGISA RENDA VARIABLE FONS DE FONS

La finalitat d’aquest fons és la inversió en participacions d’altres fons d’inversió, fonamentalment de renda variable, no obstant i a la fi de preservar els interessos dels participes, la Societat Gestora es reserva la possibilitat d’invertir la totalitat o part del patrimoni en títols de renda fixa.
 
Aquest fons esta adreçat a inversors amb coneixement dels mercats de renda variable, degut a que el seu perfil de risc, segons circumstancies dels mercat borsaris, es alt. 

L’horitzó mínim recomanat d’inversió en Agisa Renda Variable Fons de Fons, F.I. es de 5 anys.
 
Les inversions en renda variable comporten que la rendibilitat del fons es vegi afectada per la volatilitat dels mercats en els que inverteix, per lo que presenta un alt risc de mercat.

Al tractar-se d’un fons que inverteix en mercats a nivell global, existeix un risc de canvi de divisa.

 

Documents

Dossier TŔcnic
Prospecte Complet
Reglament Fons
Informe de Gestiˇ Trimestral 300620
Informe de Gestiˇ Trimestral 300920
Informe de Gestiˇ Trimestral 310321