Agisa Renda

Agisa Renda


Que és Agisa Renda?

AGISA Renda és un OIC andorrà de renda fixa mixta que té com a objecte l’adquisició de valors mobiliaris i altres actius financers, directament o través d’altres fons d’inversió. El fons tindrà com a mínim un 80% d'exposició a renda fixa. Aquest fons d’inversió està adreçat a clients que vulguin invertir en actius de renda fixa. L’objectiu del fons és obtenir un rendiment superior al mercat monetari en euros. L’horitzó mínim recomanat d’inversió en Agisa Renda, F.I. es de 3 anys. Aquest fons és de capitalització.

Quina és l’estratègia del Fons?

L’estratègia del fons té com a principal base obtenir un retorn superior al mercat monetari en euros a través de la inversió en títols de renda fixa, instruments del mercat monetari i altres OIC. El fons gaudeix d’una diversificació a nivell de classes d’actius i d’exposició geogràfica per evitar la concentració de riscos i correlació d’estratègies. La cartera del fons està actualment composada per les idees més interessants de fons externs de tercers. La selecció de l’equip gestor es basa en rendiments, mèrits i expertise per tal d’estar exposats als millors fons del mercat. La combinació d’aquestes estratègies dona el resultat de trobar-nos amb un fons ben diversificat, flexible i amb una capacitat per generar valor al client assumint una baixa volatilitat. Aquest fons té el focus posat en la preservació del capital a mig i llarg termini.

Com ho aconseguim?

El mandat del fons és obtenir unes rendes positives del capital mitigant al màxim els possibles riscos associats al fons sense perdre de vista l’entorn del mercat monetari i de renda fixa en euros. La selecció d’idees del fons neix de l’estudi acurat de les millors alternatives de tercers en els diferents camps de la renda fixa. El fons té exposició a OICs de 20 gestores diferents per minimitzar el risc de concentració d’estratègies. La gestió del risc esdevé un element fonamental de forma que la duració de les inversions del fons seran generalment baixes per minimitzar al màxim l’impacte en entorns de tipus canviants. 

Com està construït el Fons?

El fons està composat per una cartera extensa de 20-25 actius categoritzats entre mercat monetari, renda fixa europea, renda fixa americana, renda fixa global, renda fixa alternativa, high yield, emergents i altres (renda variable, retorn absolut i fons mixtes). El fons té el 100% del patrimoni denominat en EUR.

A qui va dirigit?

Els fons va dirigit a tot tipus d’inversors però especialment a aquells amb un perfil de risc conservador.

08:30h a 13:00h i de 15:00h a 18:30h
Av. Carlemany, 65 3r B
Escaldes - Principat d'Andorra
Auditats per
Powered by