Agisa Renda Variable

Agisa Renda Variable


Que és Agisa Renda Variable FF?

AGISA Renda Variable Fons de Fons és un OIC andorrà de renda variable que té com a objecte l’inversió en altres OIC a nivell global. Els Fons invertirà a través d’altres fons d’inversió en els principals mercats de referència (USA, Europa i en menor mesura emergents). Aquest fons d’inversió està adreçat a clients que vulguin invertir en actius de renda variable. L’horitzó mínim recomanat d’inversió en Agisa Renda Variable Fons de Fons, F.I. és de 5 anys. Aquest fons és de capitalització.

Quina és l’estratègia del Fons?

L’estratègia del fons té com a principal base obtenir un retorn similar o superior al mercat de renda variable global (MSCI World) a través de la inversió en instruments de renda variable, principalment OICs i ETFs cotitzats. El fons gaudeix d’una diversificació a nivell de classes d’actius i d’exposició geogràfica per evitar la concentració de riscos, correlació d’estratègies i/o solapaments de cartera. La cartera del fons està actualment composada per les idees més interessants de fons externs de tercers. La selecció de l’equip gestor es basa en rendiments, mèrits i expertise per tal d’estar exposats als millors fons del mercat. La combinació d’aquestes estratègies resulta en un fons ben diversificat i amb una capacitat per generar valor al client a llarg termini. 

Com ho aconseguim?

La selecció d’idees del fons neix de l’estudi acurat de les millors alternatives de tercers en els diferents camps de la renda variable. El fons té exposició a OICs de 20 gestores diferents per minimitzar el risc de concentració d’estratègies. Agisa RVFF inverteix en OICs de tercers per evitar qualsevol tipus de conflicte d’interès i amb l’objectiu de maximitzar els retorns.

Com està construït el Fons?

El fons està composat per una cartera extensa de 25-30 actius categoritzats entre renda variable global, renda variable europea, renda variable americana, renda variable emergents i renda variable temàtica/sectorial (a través de fons cotitzats). El fons té accés a classes institucionals i classes netes.

A qui va dirigit?

Els fons va dirigit a inversors amb un perfil de risc agressiu degut al pes substancial de renda variable. La direccionalitat del fons amb el mercat de renda variable fa que estigui exposat a les elevades volatilitats d’aquesta classe d’actiu.

08:30h a 13:00h i de 15:00h a 18:30h
Av. Carlemany, 65 3r B
Escaldes - Principat d'Andorra
Auditats per
Powered by