Agisa Divises

Agisa Divises


Que és Agisa Divises?

AGISA Divises és un OIC andorrà de renda fixa que té com a objecte l’adquisició de valors mobiliaris i altres actius financers, directament o través d’altres fons d’inversió, referenciats, fonamentalment en dòlars americans, si be també pot invertir en actius en dòlars canadencs, francs suissos, yen japonesos i euros. Aquest fons d’inversió està adreçat a clients que vulguin invertir en actius de renda fixa, emesos en divises, fonamentalment en dòlars americans. L’horitzó mínim recomanat d’inversió en Agisa Divises, F.I. es de 3 anys.  Aquest fons es de capitalització. L’horitzó mínim recomanat d’inversió és de 3 anys. Aquest fons és de capitalització.

Quina és l’estratègia del Fons?

L’estratègia del fons té com a principal base obtenir un retorn similar al mercat de renda fixa americana a través de l’inversió en instruments denominats principalment en USD. El fons tindrà exposició al mercat monetari, obligacions i altres OIC. Es caracteritza per la seva flexibilitat i la baixa exposició a duració per minimitzar el risc de tipus d’interès. Aquest compartiment té el focus posat en la preservació del capital a mig i llarg termini.

Com ho aconseguim?

La gestió del risc esdevé un element fonamental. El mandat del fons és obtenir un rendiment similar al del dòlar americà contra l’euro mitigant al màxim els possibles riscos associats a la renda fixa. És important destacar el control exhaustiu del risc de crèdit pel que mai trobarem obligacions sense rating o de baixa qualificació creditícia. La duració del fons serà generalment baixa per minimitzar al màxim l’impacte en entorns de tipus canviants.  

Com està construït el Fons?

El fons està composat per una cartera concentrada de 8-10 actius dividits entre mercat monetari, renda fixa en directe i altres OIC especialitzades en renda fixa USD.  

A qui va dirigit?

Els fons va dirigit a inversors amb un perfil de risc moderat que puguin suportar el risc de tipus de canvi així com la incertesa en relació a la corba de tipus d’interès. No obstant, el seu caràcter flexible i conservador fa que s’exposi a volatilitats molt reduïdes en comparació amb altres fons del mercat.

08:30h a 13:00h i de 15:00h a 18:30h
Av. Carlemany, 65 3r B
Escaldes - Principat d'Andorra
Auditats per
Powered by