Agisa 2.000

Agisa 2.000


Que és Agisa 2.000?

AGISA 2.000 és un OIC andorrà l'objectiu del qual és maximitzar el capital invertit a mig/llarg termini. És un fons de renda variable mixta denominat en euros. Pot invertir en títols de renda fixa i renda variable. La cartera d’accions resulta d’una combinació de companyies “core” tradicionals amb models de negoci estables i companyies amb models de negoci en creixement. El seu estil flexible fa que pugui adaptar l’assignació de risc del 25% al 100%. L’horitzó mínim recomanat d’inversió és de 3 anys. Aquest fons és de capitalització.

Quina és l’estratègia del Fons?

L’estratègia del fons té com a principal base obtenir un retorn similar al mercat de renda variable a través de l’inversió en companyies on hi tenim un major convenciment i tenint alhora la flexibilitat de protegir el patrimoni en moments d’stress del mercat. El concepte és el d’un fons mixte flexible on la protecció de la cartera ve principalment donat per la utilització de la liquidesa del fons. Parlem d’un fons global sense limitació geogràfica i que pot tenir inversions en divises diferent de l’Euro, si bé, com a mínim l’Euro haurà de representar un 50% de la cartera.

Com ho aconseguim?

L’anàlisi de les companyies esdevé un element fonamental. En primer lloc es busquen companyies de gran capitalització amb models de negoci estables, marges recurrents i fortes barreres d’entrada. Aquest segment constitueix un dels pilars fonamentals del Fons. Ens servim de les eines tècniques de mercat per elaborar anàlisis i filtratges per tal de detectar aquelles companyies que generen millor retorn de la seva inversió en relació al cost financer. Creiem que el ROIC esdevé un element clau en l’anàlisi de les companyies. En segon lloc es fa un anàlisi top-down de les tendències que creiem que s’imposaran en el futur per posteriorment identificar les companyies que millor posicionades estan per capturar aquest creixement. Parlem per exemple d’empreses de mobilitat autònoma, emmagatzematge d’energia solar, ciberseguretat entre d’altres.

Com està construït el Fons?

El fons està composat per una cartera concentrada de 35-40 valors i una part de liquidesa. Les accions es divideixen en dos blocs pràcticament a parts iguals que denominem “core i opportunity”.

A qui va dirigit?

Els fons va dirigit a inversors amb un perfil de risc balancejat o agressiu degut al pes substancial de renda variable que com a mínim serà del 50% del fons. No obstant, el seu caràcter flexible fa que s’exposi a volatilitats inferiors a les del mercat de renta variable.

08:30h a 13:00h i de 15:00h a 18:30h
Av. Carlemany, 65 3r B
Escaldes - Principat d'Andorra
Auditats per
Powered by