Agisa Red Flame

Agisa Red Flame


Que és Agisa Red Flame Absolute Return?

AGISA Red Flame Absolute Return és un OIC andorrana l'objectiu del qual és maximitzar el capital invertit a mig/llarg termini. És un fons de retorn absolut denominat en euros. El seu principal focus d’inversió és la renda variable europea. Es podran utilitzar estratègies amb derivats amb finalitats de cobertura o inversió. L’horitzó mínim recomanat d’inversió a l'Agisa Red Flame és de 3 anys.  Aquest fons és de capitalització.

Quina és l’estratègia del Fons?

L’estratègia del fons té com a principal base dos focus:
 

  • Aprofitar els rendiments que ofereix el mercat de renda variable
  • Evitar o minimitzar els riscs en cas de caigudes o cobrir posicionament en cas de esdeveniments inesperats.
 
Amb aquestes dues premisses busquem, en ocasions, des-correlacionar el fons del mercat de renda variable. Per tant en anys negatius per les borses aquest fons podria treure rendiments positius però també guanyar menys en anys positius pels mercats de renda variable.

Com ho aconseguim?

Després d’anys d’estudi, testejant estratègies, analitzant mercats i tipus d’actius,  hem aconseguit reunir diferents models que ens permeten assignar els pesos necessaris a cada classe d’actiu per crear una estructura compacta i diversificada.  Per altre banda, utilitzem derivats amb la finalitat de cobertura de part o la totalitat de la inversió segons model de risc. 

Com està construït el Fons?

Principalment utilitzem ETF’s sectorials e indexats i es farà ús d’instruments derivats per realitzar les cobertures. El fons també té l’opció d’invertir en qualsevol classe d’actiu cotitzat en un mercat organitzat.

A qui va dirigit?

Degut a la utilització d’estratègies e instruments classificats com a complexes, aquest fons va dirigit principalment a inversors amb amplis coneixements dels mercats, els seus productes i amb tolerància al risc. No obstant això, el seu control de risc i la baixa volatilitat comparada amb fons exclusivament de renda variable, fan que aquest fons pugui dirigir-se a qualsevol client que vulgui posicionar-se en mercats de renda variable i tingui la tranquil·litat que hi haurà una gestió expressa per limitar riscs, en cas de dubtes sobre l’evolució dels mercats. El client s’ha de sentir confortable amb el nostre fons i saber que preferirem en molts casos deixar de guanyar que posar-se en risc i perdre.

08:30h a 13:00h i de 15:00h a 18:30h
Av. Carlemany, 65 3r B
Escaldes - Principat d'Andorra
Auditats per
Powered by