Qui Som

AGISA / ASSESSORA i GESTORA D’INVERSIONS, SA, és una societat andorrana constituïda el 3 de maig de 1.984, amb l’objecte social de: la gestió d’ organismes d’ inversió ostentant l’administració i la seva representació. La custòdia i administració de les participacions dels organismes d'invrsió propis i la gestió discrecional i individualitzada de carteres, de conformitat amb el mandat atorgat pels clients, limitada aquesta gestió a la modalitat de gestió indirecta de les carteres.


Com part del sistema financer andorrà la societat AGISA està subjecte a la supervisió de l’Autoritat Financera Andorrana (A.F.A), òrgan tècnic executiu de l’autoritat financera per delegació del Govern d’Andorra, i al compliment de la normativa nacional andorrana.