Asset Management | Gestiˇ d'Actius

En l'àmbit dels Fons d'inversió, hi ha vehicles a l'abast de qualsevol rang patrimonial, disposem d'una oferta variada perquè el nostre client trobi el producte que més li encaixi. Destaquem diversos fons de Renda Fixa, amb un perfil conservador; el nostre fons estrella: l'AGS Red Flame Absolute Return, un fons de perfil moderat basat en una estratègia provada de renda variable amb cobertura. Aquest fons està dissenyat per adaptar-se a qualsevol circumstància del mercat i evitar els esdeveniments o els riscos de cua. Per últim, per als clients més agressius comptem amb els nostres fons de renda variable.

Les necessitats dels nostres inversors no han d'encaixar amb els fons d'inversió, on les inversions estan definides en una política molt precisa. Per aquest motiu, destaquem el servei exclusiu de gestió discrecional de carteres. Els nostres gestors construeixen carteres totalment a mida amb les millors alternatives del mercat i aplicant-hi una visió estratègica i tàctica que encaixi perfectament amb el perfil inversor i amb les necessitats concretes del client. Aquestes carteres estan dirigides a clients de nivell patrimonial elevat i amb necessitats exigents. Aquest servei és òptim per a patrimonis superiors als 500.000 euros.

Som un gran equip de professionals i persones amb més de 20 anys d'experiència en gestió d'actius. Busquem l'excel·lència al servei i aportar valor amb la presa de decisions d'inversió.

Quin és el teu perfil d’inversió?

Conservador: En aquesta categoria hi ha aquells clients que busquen una preservació total del seu capital, per la qual cosa la seva exposició al risc és mínima. En aquests casos, el capital s'inverteix en actius de renda fixa. Això implica obtenir una rendibilitat inferior a canvi de gaudir d'una seguretat total i, per això, és una de les estratègies més recomanades per estalviar a llarg termini.

Moderat: En aquesta categoria hi ha aquells clients que estan disposats a assumir un cert grau de risc amb l'objectiu d'incrementar els beneficis. Aquest perfil cerca fonamentalment trobar un equilibri entre rendibilitat i seguretat. Per això, la major part del capital s'inverteix en actius de renda fixa i la resta en altres productes més arriscats. Amb aquesta estratègia, l'inversor accepta que la rendibilitat pugui ser negativa durant un temps i en uns límits acceptables.

Balancejat: En aquesta categoria el client valora la rendibilitat, però sempre té present el risc que suposa invertir en mercats de renda variable; accepta una mica de risc a canvi d'incrementar-ne el rendiment i no només protegir la inversió inicial contra la inflació. Acostuma a buscar una cartera que combini inversions de renda fixa i renda variable.

Agressiu: En aquesta categoria ubiquem aquells clients disposats a assumir el risc que sigui necessari a canvi d'obtenir el màxim benefici possible. No acusa en excés la volatilitat als mercats. Sol tenir certs coneixements financers, i el seu horitzó temporal se centra a llarg termini, de manera que admet rendibilitats negatives i fins i tot abruptes caigudes de la seva cartera en períodes curts de temps.

Què és el Asset Allocation i per què és important?

Consisteix en la diversificació de les inversions entre diferents actius financers o mercats, per optimitzar el rendiment i/o controlar el risc agregat de la cartera. Asset Allocation és el responsable de la gran part de rendibilitat que aconsegueix una cartera.

Igual que els escriptors s'enfronten al temut foli en blanc abans de començar a escriure els seus articles i decidir què hi expliquen, els gestors s'enfronten a la decisió de en quins actius invertir i en quina proporció fer-ho, tenint en compte el perfil de risc del client i el seu horitzó temporal, per intentar assolir les metes fixades pel client.

L'objectiu és construir una cartera d'inversió amb un perfil de risc i retorn sobre la base de les necessitats i el perfil de cada inversor. Això no obstant, dur-ho a terme és una tasca molt més difícil del que pot semblar a priori. Una part d'aquesta dificultat rau en la importància d'escollir entre les diferents classes d'actius: des de les més tradicionals - renda variable, renda fixa i liquiditat- fins a un altre tipus d'actius, com les primeres matèries, les divises o els actius alternatius, per esmentar-ne alguns, i en quina proporció fer-ho. Aquesta selecció i els percentatges se solen fer tenint en compte la tolerància al risc i l'horitzó temporal de cada inversor, així com les perspectives que es tenen per a cada classe d'actiu en funció del context de mercat..

Mitjançant la combinació d'actius es busca obtenir una cartera diversificada que permeti que, si una o diverses classes d'actius tenen un mal comportament, les altres classes d'actius equilibren els rendiments menors, o fins i tot les pèrdues potencials. Per contra, si la cartera s'inverteix en una sola classe d'actius, el risc és més gran, ja que tot dependrà de l'evolució que registri aquesta classe d'actiu.

A Agisa realitzem reunions setmanals per ajustar l'asset allocation dels nostres clients, de manera que el monitoratge de les carteres és constant per poder adaptar la seva composició i proporció als canvis del mercat si fos necessari. Un Asset Allocation realitzat, per exemple, a principis d'any pot no ser l'idoni sis mesos després si les circumstàncies o perspectives del mercat han variat, per la qual cosa caldria reajustar-lo perquè el binomi risc-retorn continuï sent adequat.