Avís legal


1. Finalitat i propietat d'aquest lloc web Heu accedit al lloc web de la societat mercantil andorrana ASSESSORA I GESTORA D'INVERSIONS, SA (d'ara endavant, ?AGISA?), amb número de registre tributari A-700270-A. Aquesta està domiciliada a l'Avinguda Carlemany número 65, Pis 3B, Escaldes-Engordany (Principat d'Andorra), i amb número de telèfon (+376) 861 090. El domini d'Internet www.agisa.ad, el qual permet accedir a aquest lloc web és propietat d'AGISA. La finalitat d'aquest lloc web és informar sobre l'empresa AGISA i, en especial, sobre els serveis i productes que ofereix.

2. Acceptació dels termes i condicions d'ús d'aquest lloc web L'accés a aquest lloc web comporta la plena acceptació per part dels usuaris dels termes i condicions d'ús establerts en aquest avís legal, així com en la política de privadesa ( en endavant, conjuntament, ?els Termes i Condicions?). Tot i així, els usuaris s'obliguen a fer un ús diligent d'aquest lloc web, d'acord amb la legislació vigent, la bona fe i els bons costums i sense contravenir la moral i l'ordre públic. Tot i que aquest lloc web faci referència a productes d'inversió, serveis i/o noms de tercers, aquest fet no constitueix el seu patrocini o recomanació per part d'AGISA.

3. Reserva de la facultat de modificació dels Termes i Condicions d'ús d'aquest lloc web AGISA es reserva la facultat d'efectuar, sense avís previ, en qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i les actualitzacions periòdiques que consideri oportunes dels Termes i Condicions. Per tant, AGISA recomana als usuaris d'aquest lloc web que revisin els Termes i Condicions periòdicament.

4. Drets i posicions jurídiques sobre els continguts que integren aquest lloc web Definició del terme ?continguts?: El terme ?continguts? fa referència a tots els continguts que conformen aquest lloc web, entenent-se com a tals, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, el codi font, el disseny i lestructura de navegació del lloc web, així com els signes distintius, les fotografies i els textos que es mostren. Drets i posicions jurídiques sobre continguts incorporats: Els continguts d'aquest lloc web incorporats per AGISA són objecte de drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d'imatge i/o drets o posicions jurídiques de contingut econòmic anàleg de titularitat d'AGISA o de tercers que li han atorgat les llicències o autoritzacions pertinents. Per tant, l'accés a aquest lloc web no atorga als usuaris cap titularitat ni dret d'ús sobre els continguts que s'han esmentat (intermediant-ne, entre d'altres, la reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o transformació) , excepte que AGISA o els tercers titulars dels drets i/o posicions jurídiques de què es tracti els ho autoritzin bé indicant-ho en aquest lloc web o mitjançant llicències o autoritzacions escrites. Per tant, AGISA es reserva la facultat de fer ús de marques d?aigua, dispositius tecnològics o altres mitjans de seguretat que permetin el rastreig o el seguiment en línia dels usos no autoritzats d?aquests continguts. I, en tot cas, AGISA es reserva la facultat d'interposar les accions legals que corresponguin contra els usuaris que infringeixin els drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d'imatge i/o drets o posicions jurídiques contingut econòmic anàleg que s'han indicat.

5. Dret d'exclusió AGISA es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense avís previ i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l'accés a aquest lloc web a aquells usuaris que incompleixin els Termes i Condicions.

6. Responsabilitats Conductes dels usuaris d'aquest lloc web: AGISA no és responsable dels danys i perjudicis ni altres conseqüències que derivin de l'incompliment per part dels usuaris dels Termes i Condicions. Altres: AGISA no és responsable dels danys i perjudicis ni altres conseqüències que es derivin de la no disponibilitat d'aquest lloc web o dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control, actualitzacions o manteniment, o per errors deguts al servidor oa tercers intermediaris o proveïdors. AGISA no és responsable dels danys i perjudicis causats als usuaris d'aquest lloc web per programes informàtics, virus o altres elements que escapin del control. AGISA no exerceix cap control sobre els serveis, continguts i/o altres elements als quals els usuaris d'aquest lloc web puguin accedir a través dels dispositius tècnics d'enllaços, directoris o altres mitjans inclosos en aquest lloc web, tant si n'hi ha incorporat AGISA o usuaris daquest lloc web. Per tant, AGISA no és responsable de la disponibilitat tècnica, qualitat o exactitud, entre d'altres, dels serveis, dels continguts i/o altres elements als quals s'hagi accedit, ni dels danys i perjudicis ni altres conseqüències que es produeixin com a conseqüència del seu ús.

7. Autorització d'enllaços Qualsevol enllaç de tercers a aquest lloc web ha d'estar vinculat a la pàgina principal, i queden expressament prohibits els enllaços profunds, l'entramat i qualsevol altre aprofitament dels continguts d'aquest lloc web per part de tercers no autoritzats expressament per AGISA. Tot i així, AGISA prohibeix la creació d'enllaços des de llocs web amb continguts que siguin contraris a la llei, la bona fe, els bons costums, la moral o l'ordre públic.

8. Galetes o ?Cookies? Aquest lloc web utilitza galetes, és a dir, petits fitxers de dades que es generen als ordinadors i en altres dispositius mòbils o electrònics des dels quals els usuaris accedeixen a aquest lloc web, i que permeten, entre d'altres , obtenir informació sobre la data i l'hora d'entrada dels usuaris a aquest lloc web i sobre els continguts que seleccionen, cosa que permet millorar la qualitat i la seguretat. Concretament, AGISA utilitza galetes per facilitar la navegació per aquest lloc web i per obtenir més eficàcia i personalització dels serveis que ofereix als usuaris. Les galetes utilitzades s'associen únicament amb un usuari anònim i el dispositiu i no proporcionen referències que permetin obtenir les dades de caràcter personal. Tampoc no es poden llegir les galetes implantades al dispositiu des d'altres servidors. La informació que AGISA analitza mitjançant les galetes és l'adreça de protocol d'Internet (IP) utilitzada per l'usuari, el tipus i la versió del vostre navegador, el sistema operatiu i la plataforma utilitzada per a la connexió, així com la data i l'hora aquesta activitat. AGISA utilitza galetes pròpies i de tercers que permeten gestionar i millorar els serveis oferts, com ara els serveis estadístics de Google Analytics. Els usuaris poden impedir la generació de galetes, mitjançant la selecció de l'opció corresponent al vostre navegador, tot i que se'ls adverteix que la seva desactivació pot afectar-ne el bon funcionament.

9. Legislació aplicable i jurisdicció Els Termes i Condicions es regeixen per la legislació andorrana. Els usuaris d'aquest lloc web se sotmeten a la jurisdicció andorrana, amb renúncia exprés a qualsevol altre fur que, d'acord amb el dret, els pogués correspondre.

 

A Escaldes-Engordany, 16 de desembre del 2022