Residència Passiva a Andorra

En primer lloc, es considera resident passiu a aquella persona que té residència sense activitat lucrativa a Andorra. És una opció de residència fiscal que ofereix el país i està dirigida a aquelles persones que resideixen al país durant més de 90 dies a l'any sense exercir cap activitat professional o laboral. Això implica que no reben ingressos provinents del treball o qualsevol altra activitat professional. Els titulars d'aquest visat no es consideren automàticament residents fiscals, però han de passar almenys 90 dies a l'any a Andorra. Si passen 183 dies o més a l'any al país, es convertiran en residents fiscals i estaran subjectes al pagament d'impostos.

La residència a Andorra permet a les persones reduir legalment els seus impostos, mantenint al mateix temps un alt nivell de vida.

Els residents passius han d'invertir 600.000 euros al Principat per a obtenir el permís de de el Dept. Immigració del Govern d'Andorra des de l'última modificació legislativa de finals de 2022. Això representa un augment de 200.000 euros en comparació amb el requisit anterior. No obstant això, les esmenes contemplen que, si aquesta inversió es realitza en el fons d'habitatge estatal, podria ser suficient amb 400.000 euros.

 

Quines característiques tenen els permisos de residència passiva a Andorra?

 

Existeixen diversos tipus de residència passiva a Andorra als quals els sol·licitants poden optar. Cadascun té els seus propis requisits i beneficis. No obstant això, els més importants són l'acreditació d'uns ingressos mínims, el control d'antecedents penals i la contractació d'una assegurança mèdica privada. Com a sol·licitant, es disposa d'un termini de 6 mesos per a acreditar una inversió mínima de 600.000 euros al país. Si s'adquireix una propietat a Andorra, s'haurà de presentar un contracte de compra-venda o acord de compra davant Immigració.

Inicialment, els permisos de residència passiva s'atorguen per 2 anys, després es renoven per altres 2 anys, després per 3 anys i finalment per 10 anys. Després de 20 anys, es pot sol·licitar la nacionalitat.

 

Quins ingressos ha de tenir el resident passiu a Andorra?

 

Els ingressos han de ser almenys el 300% del salari mínim anual andorrà de 13.500 euros aproximadament, cosa que significa que hauran de demostrar ingressos anuals d'almenys 40.500 euros. Si els sol·licitants tenen família, aquesta mateixa regla s'aplica a cada membre addicional de la família, però en un percentatge del 100% i no del 300% per a cadascun d'ells.

Això significa que una família de 4 persones amb 3 persones al seu càrrec haurà de demostrar ingressos d'almenys 81.000 euros. Xifra que pot variar en funció del salari mínim interprofessional de cada moment.

 

Llista de requisits per a optar a la residència passiva a Andorra:

 • Inversió de 600.000 euros en algun dels actius elegibles com ara els següents:
 • Compra d'un o més béns immobles a Andorra.
 • Comptes d'inversió o dipòsits en bancs andorrans.
 • Accions en empreses andorranes havent de superar el 34% de la propietat.
 • Bons del govern d'Andorra.
 • Fons d'inversió de dret andorrà.
 •  Dipositar una fiança de 50.000¤ davant l'Autoritat Financera Andorrana
 • Presentar la sol·licitud d'autorització de residència sense activitat lucrativa.
 • Presentar el passaport.
 • Superar la revisió mèdica.
 • Presentar el certificat d'antecedents penals.
 • Disposar d'una cobertura mèdica privada.
 • Demostrar autonomia financera amb uns ingressos anuals superiors al 300% del salari mínim i del 100% per a cada membre addicional de la família.


Fons d'inversió a Andorra: Què són i com funcionen?

 

Com a Societat Gestora d'Organismes d'Inversió Col·lectiva ens centrarem en explicar les bondats i oportunitats que ofereixen als inversors que optin per invertir en fons d'inversió.

Els fons d'inversió són una de les formes més populars d'invertir a Andorra. Un fons d'inversió és un vehicle d'inversió col·lectiva que permet als inversors invertir en una àmplia varietat d'actius, com a accions, bons, béns seents, entre altres. Els inversors compren participacions del fons i, a canvi, reben una part proporcional dels guanys o pèrdues generades pels actius del fons.

A Andorra, els fons d'inversió estan regulats per la Llei 34/2014, de 26 de desembre, d'institucions d'inversió col·lectiva. Aquesta llei estableix els requisits que han de complir els fons d'inversió, així com les obligacions de les entitats gestores i dipositàries.

Els fons d'inversió a Andorra són gestionats per entitats autoritzades per l'Autoritat Financera Andorrana (AFA). Aquestes entitats han de complir estrictes requisits de solvència i transparència.

 

Existeixen diversos avantatges en invertir en fons d'inversió a Andorra:

 • Fiscalitat avantatjosa: Andorra ofereix una de les fiscalitats més favorables d'Europa. Els inversors no residents no estan subjectes a impostos sobre la renda o el patrimoni, cosa que significa que poden obtenir una major rendibilitat neta d'impostos en comparació amb altres països europeus.
 • Diversificació: Els fons d'inversió a Andorra ofereixen una àmplia diversificació geogràfica i sectorial. Això permet als inversors diversificar la seva cartera d'inversions i reduir el risc.
 • Transparència i seguretat: Els fons d'inversió a Andorra estan regulats per la AFA, la qual cosa garanteix que les entitats gestores i dipositàries compleixin amb estrictes requisits de solvència i transparència. A més, Andorra és coneguda per la seva estabilitat política i econòmica, la qual cosa proporciona un entorn segur per als inversors.

 

Invertir en béns immobles a Andorra: Quines opcions hi ha?

 

Invertir en béns immobles és una altra opció popular per als inversors a Andorra. La demanda de béns immobles a Andorra ha augmentat en els últims anys gràcies al seu atractiu com a destinació turística i al seu sistema fiscal favorable. En Agisa treballem braç a braç amb algunes de les millors empreses immobiliàries del país que l'ajudaran a prendre la millor decisió de compra o lloguer dins d'Andorra.

 

FAQ sobre Residències Passives en a Andorra

 

Què és la residència passiva a Andorra?

La residència passiva es concedeix a persones que resideixen a Andorra i no treballen. És un visat destinat a persones amb ingressos suficients per a viure sense treballar, com a rendes de lloguer, pensions, interessos, etc.

Quant temps es triga a obtenir la residència passiva a Andorra?

El procés d'obtenció de la residència passiva sol portar al voltant de 4 setmanes per a obtenir la targeta de residència a Andorra. El resident té un màxim de 6 mesos per a demostrar la inversió realitzada al país.

Com puc obtenir la nacionalitat a Andorra?

Després de viure al país durant vint anys, ja sigui mitjançant residència activa o passiva, es pot sol·licitar la ciutadania i, finalment, considerar a Andorra com a llar. També existeix l'opció de completar els estudis en una de les escoles d'Andorra i residir durant deu anys abans de renunciar a la nacionalitat actual, ja que a Andorra no es permet la doble nacionalitat.

Quants impostos es paguen a Andorra?

Com a titular d'un visat de residència passiva a Andorra, només es tributa el 10% dels ingressos. Els impostos sobre les vendes representen el 4,5% del preu de compra (IVA), però els impostos sobre successions o rendes d'inversions a Andorra tenen un cost addicional del 0%.

Enllaços d'interès:

Interesado en la Residencia Pasiva? Informate a través de Andorrabusiness