AGS Red Flame

Què és AGS Red Flame Absolute Return?

AGS Red Flame Absolute Return és un OIC andorrana que té com a objectiu maximitzar el capital invertit a mitjà/llarg termini. És un fons de retorn absolut anomenat en euros. El principal focus d'inversió és la renda variable europea. Es podran fer servir estratègies amb derivats amb fins de cobertura o inversió. L'horitzó mínim recomanat d'inversió a AGS Red Flame és de 3 anys. Aquest fons és de capitalització.

Quina és l’estratègia del Fons?

L'estratègia del fons té com a base principal dos focus:

  • Aprofitar els rendiments que ofereix el mercat de renda variable
  • Evitar o minimitzar els riscos en cas de caigudes o cobrir posicionament en cas d’esdeveniments inesperats.

Amb aquestes dues premisses busquem, de vegades, descorrelacionar el fons del mercat de renda variable. Per tant, en anys negatius per les borses, aquest fons podria treure rendiments positius, però també guanyar menys en anys positius pels mercats de renda variable.

bank
bank

Com ho aconseguim?

Després d'anys d'estudi, testejant estratègies, analitzant mercats i tipus d'actius, hem aconseguit reunir models diferents que ens permeten assignar els pesos necessaris a cada classe d'actiu per crear una estructura compacta i diversificada. D'altra banda, fem servir derivats amb la finalitat de cobertura de part o la totalitat de la inversió segons el model de risc.

Com està construït el Fons?

Principalment, utilitzem ETF sectorials i indexats i es farà ús d'instruments derivats per fer les cobertures. El fons també té l’opció d’invertir en qualsevol classe d’actiu cotitzat en un mercat organitzat.

A qui va dirigit?

A causa de la utilització d'estratègies i instruments classificats com a complexos, aquest fons va dirigit principalment a inversors amb coneixements amplis dels mercats, els seus productes i amb tolerància al risc. Tot i això, el seu control de risc i la baixa volatilitat comparada amb fons exclusivament de renda variable fan que aquest fons pugui dirigir-se a qualsevol client que vulgui posicionar-se en mercats de renda variable i tingui la tranquil·litat que hi haurà una gestió expressa per limitar riscos en cas dubtes sobre l'evolució dels mercats. El client ha de sentir-se confortable amb el nostre fons i saber que preferirem en molts casos deixar de guanyar, que posar-se en risc i perdre.